Kami mempunyai solusi untuk membolehkan segala maklumat yang ingin disampaikan kepada umum dengan pembangunan portal. Melalui medium ini, segala informasi terkini dan maklumat umum akan dipaparkan yang seterusnya menjadikan kandungan maklumat sentiasa dikemaskini bagi kegunaan pengguna. Hubungi Kami untuk mendapatkan maklumat lanjut.

                     Water                                                        JKNPenang

e-ProHub merupakan salah satu sistem yang telah dibangunkan untuk kegunaan Syarikat Juru Nilai membuat carian data secara online yang diperolehi daripada JPPH. Sistem ini juga menggabungkan fungsi-fungsi utama seperti pengurusan data secara sistematik untuk carian, paparan data, membuat penandaan dan memuatnaik data daripada JPPH. Maklumat lanjut mengenai sistem ini boleh merujuk url : http://prohub.my/

  1

2     3 4 
 5  6  7  8a

 

Madani IT Solution juga mempunyai kepakaran dalam bidang teknikal. Antara skop kerja termasuklah membaik pulih perkakasan, rangkaian dan perisian, format & servis, memasang perkakasan dan lain-lain perkhidmatan. Selain itu, pelanggan juga boleh menerima perkhidmatan seperti memasang rangkaian komputer, CCTV, pemasangan server rangkaian dan pentadbiran rangkaian. Hubungi Kami untuk maklumat lanjut anda.