MENGENAI PERKHIDMATAN

 1. Perisian dan Perkhidmatan Open Source
 2. Sistem Integrasi ICT
 3. Perisian dan Aplikasi  Pembangunan
 4. Migrasi Data, Penukaran dan Biro Perkhidmatan
 5. Sistem Maklumat Geografi /  Remote Sensing Dev.
 6. Pejabat Elektronik (e-Office) dan    Multimedia Development
 7. Pengurusan Perhubungan Pelanggan dan Penyelenggaraan
 8. Perundingan dalam ICT

 

SYARIKAT MENERIMA PERKHIDMATAN 

 1. Lembaga Air Perak
 2. Pejabat Tanah dan Daerah Kampar
 3. Pejabat Tanah dan Galian Perak
 4. Kementerian Sumber Asli
 5. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, Perak
 6. Hospital Besar Ipoh
 7. SUK , Perak
 8. Pejabat Tanah Batu Gajah
 9. Institut Tanah dan Ukur Negara, Tanjung Malim
 10. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak
 11. Pejabat Daerah dan Tanah Teluk Intan
 12. Jabatan Agama Islam Perak
 13. Institut Tanah dan Ukur Negara
 14. Suruhanjaya Pilihanraya Perak
 15. FX World Sdn Bhd
 16. Royal Medical Collage of Perak, UNIKL
 17. Lain~Lain Syarikat.

SYARIKAT MENERIMA PERKHIDMATAN